مجموعه ارتوپدی دیاکو

کلینیک ارتوپدی فنی دیاکو

کفی طبی , کفش طبی , ارتوز , پروتز , صافی کف پا

ارتوپدی فنی

اسکن کف پا
ساخت کفی طبی کامپیوتری
ساخت ارتوز ( بریس ) و پروتز

ارتوپدی فنی

مرکز ارتوپدی فنی دیاکو
ارتوپدی - فوق تخصص ارتوپد - ارتوپدی فنی

در کنار شما هستیم تا از همه فعالیت های بدنی که دوست دارید لذت ببرید

Call Now Button